Zoznam evidovaných psov

Miestny úrad MČ Košice - Západ vedie evidenciu psov držaných na území mestskej časti.

Evidencia obsahuje informáciu o adrese, na ktorej sa drží pes a o psovi (číslo známky a rasa).

VZN č. 1/2017 o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti Košice - Západ

Zoznam plôch, kde je voľný pohyb psa povolený (VZN MČ Košice - Západ č. 1/2017, § 6, bod 2.)

Mapa plôch, kde je voľný pohyb psa povolený (VZN MČ Košice - Západ č. 1/2017, § 6, bod 2.)


Adresa Číslo známky Rasa
Bernolákova 526/5  3595  jack russell terrier   
Bernolákova 526/7  4752  shi-tzu   
Bernolákova 527/11  4331  kríženec   
Bernolákova 527/13  5031  kríženec   
Bernolákova 527/13  4218,4618,5031  kríženec   
Bernolákova 527/13  4218  kríženec   
Bernolákova 527/15  2580  lhasso apsa   
Bernolákova 527/15  3402  kríženec   
Bernolákova 527/9  4691  čivava   
Bernolákova 527/9  4732  labradorský teriér   
Bernolákova 577/25  1481  pudel   
Bernolákova 577/27  5102  kríženec   
Bernolákova 577/29  1402  yorkshirský teriér   
Bernolákova 577/29  4154  bavorský farbiar   
Bernolákova 577/29  3620  kríženec   
Bernolákova 577/29  2556  yorkshirský teriér   
Bernolákova 778/2  2831  kríženec   
Bernolákova 778/4  3240,3368  foxterier   
Bernolákova 778/6  3081,5286  havanský bison   
Bernolákova 778/6  5297  kríženec   
Bernolákova 778/6  3468,4731  yorkshirský teriér   
Bernolákova 779/10  2922  trpaslíčí špic   
Bernolákova 779/10  5287  nemecký špic   
Bernolákova 779/10  5354  labrador   
Bernolákova 779/10  5167  pudel   
Bernolákova 779/12  5208,5220  francúzsky buldog   
Bernolákova 779/12  2785  kríženec   
Bernolákova 779/12  629  špringšpaniel   
Bernolákova 779/12  730  pudel   
Bernolákova 779/8  5472  kríženec   
«  | 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  »