Zimná údržba

V zmysle Štatútu mesta Košice a Operačného plánu zimnej údržby správu a údržbu pozemných komunikácií na území Mestskej časti Košice - Západ vykonáva Mesto Košice prostredníctvom firmy KOSIT a.s.

Operačný plán zimnej údržby

Nastavenia cookies