VZN - Archív

VZN o poskytovaní dotácií Mestskou časťou Košice - Západ Súbor pdf - (332.84 kB)
účinné dňom: 22.05.2017
zrušené dňom: 07.01.2020

VZN č.1/2009 o dodržiavaní čistoty a verejného poriadku na území Mestskej časti Košice - Západ Súbor pdf - (178.9 kB)
účinné dňom: 01.06.2009
zrušené dňom: 25.06.2019

VZN č.1/2011, ktorým sa upravujú podmienky držania a chovu psov Súbor pdf - (580.54 kB)
účinné dňom: 05.07.2011
zrušené dňom: 04.04.2017

VZN, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, Doplnok č.4 Súbor pdf - (144.9 kB)
účinné dňom: 21.04.2011
zrušené dňom: 05.07.2011

VZN, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, Doplnok č.3 Súbor pdf - (48.18 kB)
účinné dňom: 14.09.2007
zrušené dňom: 05.07.2011

VZN, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, Doplnok č.2 Súbor pdf - (47.69 kB)
účinné dňom: 10.03.2005
zrušené dňom: 05.07.2011

VZN, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, Doplnok č.1 Súbor pdf - (97.44 kB)
účinné dňom: 23.07.2003
zrušené dňom: 05.07.2011

VZN, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov Súbor pdf - (62.5 kB)
účinné dňom: 12.09.2002
zrušené dňom: 05.07.2011

VZN č.2/2011, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Mestskej časti Košice - Západ,  Doplnok č.1 Súbor pdf - (85.09 kB)
účinné dňom: 07.01.2016 
zrušené dňom: 14.03.2017

VZN č.2/2011, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Mestskej časti Košice - Západ Súbor pdf - (412.22 kB)
účinné dňom: 01.01.2012
zrušené dňom: 14.03.2017

VZN, ktorým sa určujú pravidlá predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Mestskej časti Košice - Západ,  Doplnok č.3 Súbor pdf - (185.6 kB)
účinné dňom: 21.04.2011
zrušené dňom: 01.01.2012

VZN MČ Košice - Západ, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Mestskej časti Košice - Západ, Doplnok č.2 Súbor pdf - (49.16 kB)
účinné dňom: 01.01.2009
zrušené dňom: 01.01.2012

VZN MČ Košice - Západ, ktorým sa určujú pravidlá predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Košice - Západ, Doplnok č.1 Súbor pdf - (43.95 kB)
účinné dňom: 18.11.2004
zrušené dňom: 01.01.2012

VZN MČ Košice - Západ, ktorým sa určujú pravidlá predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Košice - Západ Súbor pdf - (56.06 kB)
účinné dňom: 18.11.2004
zrušené dňom: 01.01.2012

VZN o určení miest vyhradených na umiestňovanie volebných plagátov v Mestskej časti Košice - Západ Súbor pdf - (110.88 kB)
účinné dňom: 23.03.2006
zrušené dňom: 07.01.2016

VZN o poskytovaní dotácií, Doplnok č. 5 Súbor pdf - (189.82 kB)
účinné dňom: 05.04.2012
zrušené dňom: 22.05.2015

VZN o poskytovaní dotácií, Doplnok č.4 Súbor pdf - (80.96 kB)
účinné dňom: 05.07.2011
zrušené dňom: 22.05.2015

VZN o poskytovaní dotácií, Doplnok č.3 Súbor pdf - (46.89 kB)
účinné dňom: 01.01.2009
zrušené dňom: 22.05.2015

VZN o poskytovaní dotácií, Doplnok č.2 Súbor pdf - (88.96 kB)
účinné dňom: 14.07.2008
zrušené dňom: 22.05.2015

VZN o poskytovaní dotácií, Doplnok č.1 Súbor pdf - (44.48 kB)
účinné dňom: 08.12.2005
zrušené dňom: 22.05.2015

VZN o poskytovaní dotácií Mestskou časťou Košice - Západ Súbor pdf - (54.17 kB)
účinné dňom: 10.03.2005
zrušené dňom: 22.05.2015

VZN č.1/2007, ktorým sa upravuje predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovým miestach v Mestskej časti Košice - Západ, Doplnok č. 3 Súbor pdf - (141.07 kB)
účinné dňom: 01.04.2010
zrušené dňom: 01.01.2012

VZN č.1/2007, ktorým sa upravuje predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovým miestach v Mestskej časti Košice - Západ, Doplnok č. 2 Súbor pdf - (84.48 kB)
účinné dňom:  01.01.2009
zrušené dňom: 01.01.2012

VZN č.1/2007 ktorým sa upravuje predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovým miestach v Mestskej časti Košice - Západ, Doplnok č.1 Súbor pdf - (52.39 kB)
účinné dňom: 19.12.2007
zrušené dňom: 01.01.2012

VZN č.1/2007, ktorým sa upravuje predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach v Mestskej časti Košice - Západ, Príloha č.1 - Trhový poriadok Súbor pdf - (68.25 kB)
účinné dňom: 24.04.2007
zrušené dňom: 01.01.2012

VZN č.1/2007, ktorým a upravuje predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach v Mestskej časti Košice - Západ Súbor pdf - (79.03 kB)
účinné dňom: 11.05.2007
zrušené dňom: 01.01.2012

VZN o miestnych poplatkoch Súbor pdf - (26.39 kB)
zrušené dňom: 26.06.2007

Nastavenia cookies