Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

Uverejnenie výsledkov volieb poslancov Zastupiteľstva a volieb predsedu Košického samosprávneho kraja
10.11.2017

Uverejnenie výsledkov volieb poslancov Zastupiteľstva a volieb predsedu Košického samosprávneho kraja

Uverejnenie výsledkov volieb poslancov Zastupiteľstva a volieb predsedu Košického samosprávneho kraja


Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu a kandidátov pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja
30.10.2017

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu a kandidátov pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu a kandidátov pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja


Hlasovanie mimo volebnej miestnosti
25.10.2017

Hlasovanie mimo volebnej miestnosti

Možnosti ako požiadať o hlasovanie mimo volebnej miestnosti.


Námietkové konanie
17.10.2017

Námietkové konanie

Volič si v rámci námietkového konania môže v úradných hodinách overiť či je zapísaný v stálom zozname voličov, či údaje o ňom sú úplné a pravdivé a môže požadovať doplnenie údajov alebo vykonanie opráv.


Oznámenie o mieste a čase konania volieb
10.10.2017

Oznámenie o mieste a čase konania volieb

Voliči, ktorí majú hlásený trvalý pobyt v MČ Košice-Západ (bez konkrétnej adresy), sú zapísaní do zoznamu voličov v okrsku č. 4 - Základná škola, Považská 12.

Nastavenia cookies