Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022

Výsledky volieb do samosprávy obcí
30.10.2022

Výsledky volieb do samosprávy obcí

Miestna volebná komisia v Mestskej časti Košice - Západ podľa § 190 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje výsledky volieb starostu mestskej časti a volieb do miestneho zastupiteľstva.


Oznámenie o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov
3.10.2022

Oznámenie o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov

V súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mestskej časti Košice-Západ o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území Mestskej časti Košice-Západ počas volebnej kampane, sa určujú miesta na umiestňovanie volebných plagátov.


Delegovanie členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií
21.9.2022

Delegovanie členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie doručuje politická strana alebo koalícia mestskej časti v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb do 22.09.2022


Zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do miestneho zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov
21.9.2022

Zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do miestneho zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov

Mestská časť Košice-Západ uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do miestneho zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov.


Zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu mestskej časti
21.9.2022

Zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu mestskej časti

Mestská časť Košice-Západ uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu mestskej časti.


Preberanie kandidátnych listín
16.8.2022

Preberanie kandidátnych listín

V súvislosti s voľbami do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať v sobotu 29. októbra 2022 v čase od 7:00 do 20:00 hod oznamujeme, že posledným dňom na podanie kandidátnych listín je utorok 30. augusta 2022 (60 dní pred dňom konania komunálnych volieb)


Volebné miestnosti a volebné okrsky podľa volebných obvodov
4.8.2022

Volebné miestnosti a volebné okrsky podľa volebných obvodov

Volebné miestnosti a volebné okrsky podľa volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2022


Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností
4.8.2022

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby do orgánov samosprávy obcí, konaných dňa 29.10.2022, na území mestskej časti Košice-Západ


Námietkové konanie
4.8.2022

Námietkové konanie

Volič si v rámci námietkového konania môže v úradných hodinách overiť či je zapísaný v stálom zozname voličov, či údaje o ňom sú úplné a pravdivé a môže požadovať doplnenie údajov alebo vykonanie opráv


Oznámenie o počte obyvateľov
27.7.2022

Oznámenie o počte obyvateľov

Oznámenie o počte obyvateľov mestskej časti Košice-Západ ku dňu vyhlásenia volieb (voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022)


Zapisovateľ miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2022
19.7.2022

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2022

Starosta mestskej časti Košice-Západ v súlade s § 169 ods. 6 zákona č. 180/2014 Z. z. vymenoval za zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022


Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie
18.7.2022

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie

Mestská časť Košice-Západ zverejňuje emailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie.


Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí
14.7.2022

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Západ podľa § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 14 ods. 2 písm. d) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov uznesením č. 311-21/06-2022258 zo dňa 21.06.2022 určilo volebné obvody v Mestskej časti Košice-Západ a počet poslancov miestneho zastupiteľstva v nich pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022


Voľby do orgánov samosprávy mesta Košice 2022
13.7.2022

Voľby do orgánov samosprávy mesta Košice 2022

Informácie k voľbám do orgánov samosprávy mesta Košice 2022


Informácia o spôsobe hlasovania
10.6.2022

Informácia o spôsobe hlasovania

Informácia o spôsobe hlasovania v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice


Vyhlásenie voľby do orgánov samosprávy obcí
10.6.2022

Vyhlásenie voľby do orgánov samosprávy obcí

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí

Nastavenia cookies