Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Výsledky komunálnych volieb v Mestskej časti Košice - Západ 2018
11.11.2018

Výsledky komunálnych volieb v Mestskej časti Košice - Západ 2018

Miestna volebná komisia v Mestskej časti Košice - Západ podľa § 190 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje výsledky volieb starostu mestskej časti a volieb do miestneho zastupiteľstva.


Pozvánka na 1. zasadnutie okrskových volebných komisií a školenie členov OVK
17.10.2018

Pozvánka na 1. zasadnutie okrskových volebných komisií a školenie členov OVK

V zmysle ust. § 170 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov pozývame na 1. zasadnutie okrskových volebných komisií a školenie členov OVK.


Námietkové konanie
17.10.2018

Námietkové konanie

Volič si v rámci námietkového konania môže v úradných hodinách overiť či je zapísaný v stálom zozname voličov, či údaje o ňom sú úplné a pravdivé a môže požadovať doplnenie údajov alebo vykonanie opráv.


Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby primátora mesta Košice a kandidátov pre voľby poslancov do Mestského zastupiteľstva v Košiciach.
17.10.2018

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby primátora mesta Košice a kandidátov pre voľby poslancov do Mestského zastupiteľstva v Košiciach.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby primátora mesta Košice a zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby poslancov do Mestského zastupiteľstva v Košiciach.


Oznámenie k delegovaniu zástupcov do okrskových volebných komisií pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
11.10.2018

Oznámenie k delegovaniu zástupcov do okrskových volebných komisií pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Oznámenie k delegovaniu zástupcov do okrskových volebných komisií pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018.


Zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do miestneho zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov
27.9.2018

Zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do miestneho zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov

Mestská časť Košice – Západ uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do miestneho zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov.


Zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu mestskej časti
27.9.2018

Zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu mestskej časti

Mestská časť Košice - Západ uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu mestskej časti.


Kandidáti na funkciu starostu v Mestskej časti Košice - Západ
13.9.2018

Kandidáti na funkciu starostu v Mestskej časti Košice - Západ

Oznámenie o podaných kandidátnych listinách pre voľby starostu v Mestskej časti Košice - Západ v roku 2018


Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
10.7.2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018

Nastavenia cookies