Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

Pomôcka pre voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022
10.10.2022

Pomôcka pre voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

Pomôcka pre voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022


Oznámenie o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov
3.10.2022

Oznámenie o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov

V súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mestskej časti Košice-Západ o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území Mestskej časti Košice-Západ počas volebnej kampane, sa určujú miesta na umiestňovanie volebných plagátov.


Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností
4.8.2022

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby do orgánov samosprávnych krajov, konaných dňa 29.10.2022, na území mestskej časti Košice-Západ


Námietkové konanie
4.8.2022

Námietkové konanie

Volič si v rámci námietkového konania môže v úradných hodinách overiť či je zapísaný v stálom zozname voličov, či údaje o ňom sú úplné a pravdivé a môže požadovať doplnenie údajov alebo vykonanie opráv


Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022
14.7.2022

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

Informácie k voľbám do orgánov samosprávnych krajov 2022


Informácia o spôsobe hlasovania
13.6.2022

Informácia o spôsobe hlasovania

Informácia o spôsobe hlasovania v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice


Vyhlásenie voľby do orgánov samosprávnych krajov
13.6.2022

Vyhlásenie voľby do orgánov samosprávnych krajov

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov

Nastavenia cookies