Voľby do Európskeho parlamentu 2014

Plochy na vylepovanie predvolebných plagátov
15.5.2014

Plochy na vylepovanie predvolebných plagátov

Mestská časť Košice – Západ v súlade s § 19 ods. 7 Zákona č. 331/2003 Z.z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov vyhradila na účely volebnej kampane plochy na vylepovanie predvolebných plagátov.


Oznámenie
28.4.2014

Oznámenie

Z dôvodu prípravy volieb do Európskeho parlamentu budú dňa 30.4.2014 (streda) na pracovisku KPK č. 2 - overovanie podpisov a listín a KPK č.5 - evidencia obyvateľov, skrátené úradné hodiny od 8.00 – do 15.30


Pozvánka na 1. zasadanie a školenie členov okrskových volebných komisií
15.4.2014

Pozvánka na 1. zasadanie a školenie členov okrskových volebných komisií

Podľa ust. § 12 ods.3 citovaného zákona pozývame členov okrskových volebných komisií na 1. zasadanie a školenie členov okrskových volebných komisií, ktoré sa uskutoční dňa 30. apríla 2014 (streda) o 16.00 hod. vo veľkej zasadačke na prízemí Magistrátu mesta Košice na Tr. SNP 48/A v Košiciach.


Informácia pre voliča o spôsobe hlasovania
8.4.2014

Informácia pre voliča o spôsobe hlasovania

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať svoju totožnosť predložením preukazu totožnosti. Voliča, ktorý sa dostavil do volebnej miestnosti s voličským preukazom, dopíše okrsková volebná komisia do zoznamu voličov. Voličský preukaz okrsková volebná komisia odoberie a pripojí k zoznamu voličov.


Voličský preukaz
8.4.2014

Voličský preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie voličského preukazu.


Informácia pre voliča občana iného členského štátu Európskej únie
8.4.2014

Informácia pre voliča občana iného členského štátu Európskej únie

Podľa zákona č. 331/2003 Z.z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov právo voliť do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky majú aj občania iných členských štátov Európskej únie.


Právo voliť do Európskeho parlamentu
8.4.2014

Právo voliť do Európskeho parlamentu

Voľby do Európskeho parlamentu upravuje zákon č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov.


Volebné okrsky, volebné miestnosti a čas konania volieb do Európskeho parlamentu
3.4.2014

Volebné okrsky, volebné miestnosti a čas konania volieb do Európskeho parlamentu

Informácia o určení volebných okrskov, volebných miestností a čase volieb do Európskeho parlamentu


Voľby do Európskeho parlamentu 2014
3.4.2014

Voľby do Európskeho parlamentu 2014

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 341/2013 Z.z. vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu a určil deň ich konania na sobotu 24. mája 2014.