Uzamykateľné kontajneroviská

Hlásenie nedostatkov s uzamykateľnými kontajneroviskami

Vážení obyvatelia mestskej časti Košice - Západ,

v záujme urýchlenia vybavenia Vašich požiadaviek Vás žiadame, aby ste Vaše hlásenia nedostatkov s uzamykateľnými kontajneroviskami nahlasovali s názvom predmetného kontajneroviska, ktorý nájdete na informačnej tabuli (viď vzorový obrázok).

Nastavenia cookies