Úradné hodiny

 Pondelok 08.00 - 12.00 12.00 - 13.00 dezinfekčná prestávka 13.00 - 15.00
 Utorok 08.00 - 12.00 12.00 - 13.00 dezinfekčná prestávka 13.00 - 15.00
 Streda 08.00 - 12.00 12.00 - 13.00 dezinfekčná prestávka 13.00 - 16.00
 Štvrtok 08.00 - 12.00 12.00 - 13.00 dezinfekčná prestávka 13.00 - 15.00
 Piatok 08.00 - 13.00

Vstup do budovy miestneho úradu je možný len s vhodnou ochranou dýchacích ciest, je potrebné si vydezinfikovať ruky alebo používať rukavice a dodržiavať dvojmetrové odstupy.

Maximálny počet osôb, v priestore pred kanceláriou prvého kontaktu, je šesť.

Ďakujeme za porozumenie.