Úradná tabuľa

Verejná vyhláška
8.9.2021

Verejná vyhláška

Povolenie pre stavbu „Cyklistická cestička Jána Pavla II. - Popradská, Košice“


Verejná vyhláška
27.8.2021

Verejná vyhláška

Začatie územného konania a nariadenie ústneho pojednávania o umiestnení stavby „Národné tréningové centrum Košice"