Telefónny zoznam

Kancelárie prvého kontaktu

 Matriky - rodná, sobášna a úmrtná +421557883281
 Overovanie listín a podpisov na listinách +421557883282

Miestny úrad

Meno a priezvisko funkcia telefónne číslo
 Mgr. Marcel VRCHOTA  starosta +421557883200
 JUDr. Ing. Peter HUBA PhD.  zástupca starostu +421557883200
 Dipl.-Kfm. Ing. Michal DEMO  prednosta +421907308570
 Ing. Jozef FILIPKO  miestny kontrolór +421557883205
 Organizačno - právne oddelenie
 Mgr. Lucia ŠKRIVÁNKOVÁ, PhD.  referentka +421557883200
+421907947006
+421908799307
 Bc. Martina ŽĎÁROVÁ  referentka +421557883280
 PhDr. Adela KOVALČINOVÁ  referentka +421905613976
 Ing. Martin DENCI  referent +421911393303
 JUDr. Vincent ORAVEC  referent +421911393309
 Janette HUDÁKOVÁ  referentka +421557883221
 Ľubomír FERKO  referent +421905838246
 Oddelenie matriky a evidencie obyvateľov
 Mária FUŇAKOVÁ  vedúca oddelenia +421911651465
 Ľudmila CEĽUCHOVÁ  matrikárka +421557883226
 Martina BAČOVÁ  matrikárka +421557883227
 Mgr. Ivana TÚRY  matrikárka
 Alena FALÁTOVÁ  referentka +421557883224
 JUDr. Jana STERCZOVÁ  referentka
 Mgr. Daniela DIMITROVÁ  referentka +421905881280
 Beáta KUZMIAKOVÁ  referentka +421557883282
 Ekonomické oddelenie
 Mgr. Anna ŠKVARKOVÁ  vedúca oddelenia +421908799310
 Jarmila VARGOVÁ  referentka  +421908895058
 Aneta MIKLOŠOVÁ  referentka +421905611962
 Alena GESCHWANDTNEROVÁ  referentka +421911670019
 Ing. Jana KASTÉLY  referentka +421908896804
 Oddelenie rozvoja
 Ing. Jozef ROMAN  vedúci oddelenia +421905838092
 Mgr. Martina KLEMOVÁ  referentka +421905393201
 Ing. Rastislav LAKATOŠ  referent +421903651425
 Mgr. Adam BEREGSZÁSZI  referent +421905880948
 Štefan MOLNÁR  referent +421908894008
 Zuzana BOROVSKÁ  referentka +421911651052
 Mgr. Beáta KLEMBAROVÁ  referentka +421905795420
 Jana RICHVEIS  referentka - agenda rozvoja bývania +421911703705
 Majetkové oddelenie
 Ing. Iveta ORAVCOVÁ  vedúca oddelenia +421903651465
 Ing. Andrea LAUFOVÁ  referentka +421911393301
 Ing. Jozef BERNÁT  referent
 Ing. Marek LABUDA  referent +421905613087
 Blahoslava OLAJOŠOVÁ  referentka
 Vladimír HANUŠČÁK  údržbar +421903635465
 Martin OLHA  údržbar +421903651525
 Andrzej PAZIA  údržbar  
 Sociálne oddelenie
 Mgr. Monika KARAFOVÁ  vedúca oddelenia +421911093990
 Bc. Zuzana KRÁĽOVSKÁ  referentka +421557883271
 Zsuzsanna KISS  referentka +421903655805
 Ing. Timea NEMCOVÁ  referentka - Terasáčik, Denné centrá +421908603468
 Mgr. Ivana KREJČÍ  referentka +421903655735
 Bc. Gabriela BOROVSKÁ  referentka +421557883272
 Ladislav VARGA  rozvoz stravy +421907053086
 Richard FAGUĽA  rozvoz stravy +421905518547
 Oddelenie kultúry, športu a záujmovej činnosti, Zuzkin park 4
 Peter ROMAN  poverený riadením oddelenia +421556426285
 Ing. Veronika KENTOŠOVÁ  referentka +421903655845
 Jana BERMANNOVÁ  referentka +421556432571
 Renáta ŠIŠKOVÁ  referentka +421911207780

 

Laborecká 2

 Terasáčik - centrum pre rodičov s deťmi +421908603468
 Zariadenie opatrovateľskej činnosti +421557883273
 Klub seniorov +421556443027
 Klub kresťanských seniorov +421556440334
 Klub maďarských seniorov
Nastavenia cookies