Sobášne dni

   

Sobášne dni 2023
19.7.2022

Sobášne dni 2023

V zmysle zákona č. 416/2001 Z. z. a vyhlášky č. 529/2001 Z. z., starosta MČ Košice-Západ určuje sobášne dni a hodiny na uzavretie manželstva pre Matričným úradom Košice- Západ na rok 2023


Sobášne dni 2022
20.8.2021

Sobášne dni 2022

V zmysle zákona č. 416/2001 Z. z. a vyhlášky č. 529/2001 Z. z., starosta MČ Košice-Západ určuje sobášne dni a hodiny na uzavretie manželstva pre Matričným úradom Košice- Západ na rok 2022

Nastavenia cookies