Referendum 2023

Žiadosť o voľbu do prenosnej schránky
12.1.2023

Žiadosť o voľbu do prenosnej schránky

Volič môže požiadať o voľbu do prenosnej schránky


Námietkové konanie
11.11.2022

Námietkové konanie

Volič si v rámci námietkového konania môže v úradných hodinách overiť či je zapísaný v stálom zozname voličov, či údaje o ňom sú úplné a pravdivé a môže požadovať doplnenie údajov alebo vykonanie opráv


Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou
10.11.2022

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať o voľbu poštou aj elektronicky


Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre konanie referenda
10.11.2022

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre konanie referenda

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre konanie referenda dňa 21.01.2023, na území mestskej časti Košice-Západ


Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do volebných komisií
8.11.2022

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do volebných komisií

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do volebných komisií


Delegovanie do volebných komisií
8.11.2022

Delegovanie do volebných komisií

V referende majú právo do volebných komisií delegovať jedného člena a jedného náhradníka politické strany a politické hnutia zastúpené v Národnej rade Slovenskej republiky


Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
8.11.2022

Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať o voľbu poštou


Voľba poštou voličom, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
8.11.2022

Voľba poštou voličom, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky

Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, môže požiadať o voľbu poštou


Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o hlasovací preukaz
8.11.2022

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o hlasovací preukaz

Mestská časť Košice-Západ zverejňuje elektronickú adresu na doručovanie žiadostí o hlasovací preukaz


Hlasovací preukaz
8.11.2022

Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania referenda nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu


Spôsob hlasovania
8.11.2022

Spôsob hlasovania

Spôsoby hlasovania v referende


Informácia pre voliča
8.11.2022

Informácia pre voliča

Právo hlasovať a spôsob voľby


Vyhlásenie referenda
8.11.2022

Vyhlásenie referenda

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z.z., vyhlásila referendum a určila deň jeho konania na sobotu 21. januára 2023

Nastavenia cookies