Poslanecký zbor

Funkčné obdobie 2022 - 2026

Ing. Tibor Bačinský
JUDr. Filip Gaál
Mgr. Patrícia Helfenová
JUDr. Ing. Peter Huba, PhD.
MUDr. Igor Jutka, MPH
Mgr. Dominik Karaffa
PhDr. Patrik Kohut
Mgr. Peter Liba
Ing. Richard Matiaščik
Ing. Patrik Nohavica
JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský
Ing. Andrej Sitkár
JUDr. Beáta Zemková

 

202301091056360.bacinsky

Ing. Tibor Bačinský

Volebný obvod:  1
Funkčné obdobie:  2022 - 2026
Kandidoval za koalíciu: Sloboda a Solidarita, Progresívne Slovensko, ZA ĽUDÍ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA
Funkcia: Komisia kultúry, sociálnych vecí a športu - člen

 

202301091056360.gaal

JUDr. Filip Gaál

Volebný obvod:  2
Funkčné obdobie:  2022 - 2026
Kandidoval za koalíciu: Sloboda a Solidarita, Progresívne Slovensko, ZA ĽUDÍ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA
Funkcia: Komisia legislatívno-právna a verejného poriadku - predseda, Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov - člen

 


 

202301091056360.helfenova

Mgr. Patrícia Helfenová

Volebný obvod:  2
Funkčné obdobie:  2022 - 2026
Kandidoval za stranu: Sloboda a Solidarita, Progresívne Slovensko, ZA ĽUDÍ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA
Funkcia: Komisia rozvoja a životného prostredia - predsedníčka, Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov - členka, Finančná komisia - členka

 

202301091056360.huba

JUDr. Ing. Peter Huba, PhD.

Volebný obvod:  1
Funkčné obdobie:  2022 - 2026
Kandidoval za koalíciu: Sloboda a Solidarita, Progresívne Slovensko, ZA ĽUDÍ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA
Funkcia: zástupca starostu MČ Košice - Západ, Komisia legislatívno-právna a verejného poriadku - člen

 

202301091056360.jutka

MUDr. Igor Jutka, MPH

Volebný obvod:  3
Funkčné obdobie:  2022 - 2026
Kandidoval za stranu:  Starostovia a nezávislí kandidáti
Funkcia: Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov - člen, Finančná komisia - člen

 

202301091056360.karaffa

Mgr.  Dominik Karaffa

Volebný obvod:  2
Funkčné obdobie:  2022 - 2026
Kandidoval za koalíciu: Kresťanskodemokratické hnutie, NOVA, SME RODINA, Strana rómskej koalície - SRK, SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny
Funkcia: Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov - člen, Komisia rozvoja a životného prostredia - člen

 

202301091056360.kohut

PhDr. Patrik Kohut

Volebný obvod:  1
Funkčné obdobie:  2022 - 2026
Kandidoval za koalíciu: Sloboda a Solidarita, Progresívne Slovensko, ZA ĽUDÍ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA
Funkcia: Finančná komisia - predseda, Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov - člen

 

202301091056360.liba

Mgr. Peter Liba

Volebný obvod:  3
Funkčné obdobie:  2022 - 2026
Kandidoval za koalíciu: Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska, SME RODINA - Boris Kollár, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
Funkcia: Komisia kultúry, mládeže a športu - predseda, Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov - člen

 

202301091056360.matiascik

Ing. Richard Matiaščik

Volebný obvod:  1
Funkčné obdobie:  2022 - 2026
Kandidoval za koalíciu: Sloboda a Solidarita, Progresívne Slovensko, ZA ĽUDÍ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA
Funkcia: Komisia rozvoja a životného prostredia - člen

 

202301091056360.nohavica

Ing. Patrik Nohavica

Volebný obvod:  1
Funkčné obdobie:  2022 - 2026
Kandidoval za koalíciu: Sloboda a Solidarita, Progresívne Slovensko, ZA ĽUDÍ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA
Funkcia: Komisia rozvoja a životného prostredia - člen

 


 

202301091056360.rovinsky

JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský

Volebný obvod:  1
Funkčné obdobie:  2022 - 2026
Kandidoval ako:  nezavislý kandidát
Funkcia: Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov - predseda, Komisia kultúry, sociálnych vecí a športu - člen

 

202301091056360.sitkar

Ing. Andrej Sitkár

Volebný obvod:  3
Funkčné obdobie:  2022 - 2026
Kandidoval za koalíciu: SMER - sociálna demokracia, Slovenská národná strana, ŽIVOT - národná strana, STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Funkcia: Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov - člen, Komisia rozvoja a životného prostredia - člen

 

202301091056360.zemkova

JUDr. Beáta Zemková

Volebný obvod:  2
Funkčné obdobie:  2022 - 2026
Kandidoval za koalíciu: Nezávislá kandidátka
Funkcia: Komisia legislatívno-právna a verejného poriadku - členka

 

Nastavenia cookies