Poslanecké dni

Poslanecké dni sú dlhoročným štandardnom práce poslancov miestnych a obecných zastupiteľstiev pri ich kontaktoch s občanmi. Poslanec má okrem oprávnení  uvedených v zákone o obecnom zriadení aj povinnosť na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva, pričom základnou úlohou obce pri výkone samosprávy - podľa zákona o obecnom zriadení -  je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.


Poslanecké dni Miestneho zastupiteľstva Košice - Západ v 1. polroku 2022

v zasadačke č. dv. 205 na 2. poschodí miestneho úradu

 

Mesiac Poslanec Dátum Čas
  január  Berinšter Peter, Mgr. 12.1.2022 15:00-17:00
 Hrubý František 19.1.2022 15:00-17:00
 Huba Peter, JUDr., Ing., PhD. 26.1.2022 15:00-17:00
  február  Jutka Igor, MUDr., MPH 2.2.2022 15:00-17:00
 Karaffa Dominik, Mgr. 9.2.2022 15:00-17:00
 Kohut Patrik, PhDr. 16.2.2022 15:00-17:00
 Liba Peter, Mgr. 23.2.2022 15:00-17:00
  marec  Lipták Zdenko, MVDr. 2.3.2022 15:00-17:00
 Pavelčák Slavomír, Ing., PhD. 9.3.2022 15:00-17:00
 Rovinský Ladislav, JUDr., Mgr. 16.3.2022 15:00-17:00
 Rychnavský Štefan, Mgr. 23.3.2022 15:00-17:00
 Varga Ján, Ing. 30.3.2022 15:00-17:00
  apríl  Weiszer Adrián, Ing.  6.4.2022 15:00-17:00
 Berinšter Peter, Mgr. 13.4.2022 15:00-17:00
 Hrubý František 20.4.2022 15:00-17:00
 Huba Peter, JUDr. Ing., PhD. 27.4.2022 15:00-17:00
  máj  Jutka Igor, MUDr. MPH 4.5.2022 15:00-17:00
 Karaffa Dominik, Mgr. 11.5.2022 15:00-17:00
 Kohut Patrik, PhDr. 18.5.2022 15:00-17:00
 Liba Peter, Mgr. 25.5.2022 15:00-17:00
  jún  Lipták Zdenko, MVDr. 1.6.2022 15:00-17:00
 Pavelčák Slavomír, Ing., PhD. 8.6.2022 15:00-17:00
 Rovinský Ladislav, JUDr., Mgr. 15.6.2022 15:00-17:00
 Rychnavský Štefan, Mgr. 22.6.2022 15:00-17:00
 Varga Ján, Ing.  29.6.2022 15:00-17:00

Poslanecké dni Miestneho zastupiteľstva Košice - Západ v 2. polroku 2022

v zasadačke č. dv. 205 na 2. poschodí miestneho úradu

 

Mesiac Poslanec Dátum Čas
  júl  Weiszer Adrián, Ing.  6.7.2022 15:00-17:00
 Berinšter Peter, Mgr. 13.7.2022 15:00-17:00
 Hrubý František 20.7.2022 15:00-17:00
 Huba Peter, JUDr., Ing., PhD. 27.7.2022 15:00-17:00
  august  Jutka Igor, MUDr., MPH 3.8.2022 15:00-17:00
 Karaffa Dominik, Mgr. 10.8.2022 15:00-17:00
 Kohut Patrik, PhDr. 17.8.2022 15:00-17:00
 Liba Peter, Mgr. 24.8.2022 15:00-17:00
 Lipták Zdenko, MVDr. 31.8.2022 15:00-17:00
  september  Pavelčák Slavomír, Ing., PhD. 7.9.2022 15:00-17:00
 Rovinský Ladislav, JUDr., Mgr. 14.9.2022 15:00-17:00
 Rychnavský Štefan, Mgr. 21.9.2022 15:00-17:00
 Varga Ján, Ing. 28.9.2022 15:00-17:00
  október  Weiszer Adrián, Ing. 5.10.2022 15:00-17:00
Nastavenia cookies