Poslanci

201902141518500.tablo-poslanci-2018-2022

Funkčné obdobie 2018 - 2022

poslanec telefón e-mail web
Mgr. Peter Berinšter +421918832577 peter.berinster@kosicezapad.eu
František Hrubý +421907372334 hrubese@gmail.com
JUDr. Ing. Peter Huba PhD. +421918766074 peter.huba@kosice.sk
MUDr. Igor Jutka MPH   igor.jutka@kosicezapad.eu
Mgr. Dominik Karaffa   dominik.karaffa@gmail.com
PhDr. Patrik Kohut +421917660216 patrik.kohut@kosicezapad.eu
Mgr. Peter Liba   petoliba23@centrum.sk
MVDr. Zdenko Lipták +421918266322 liptak@pangea.sk www.zdenkoliptak.com
Ing. Slavomír Pavelčák PhD.

 

slavomir.pavelcak@centrum.sk
JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský +421905384171 ladislav.rovinsky@kosicezapad.eu
Mgr. Štefan Rychnavský +421918980099 stefan.rychnavsky@kosicezapad.eu
Ing. Ján Varga +421903300884 jan.varga22@gmail.com
Ing. Adrián Weiszer +421905470184 adrian.weiszer@kosicezapad.eu

 

201901221425300.peter-berinster

Mgr. Peter Berinšter

Volebný obvod:  4
Funkčné obdobie:  2018 - 2022
Kandidoval za koalíciu: Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska, SME RODINA - Boris Kollár, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
Funkcia: Komisia legislatívno právna a sociálna - člen

 

201901221425300.frantisek-hruby

František Hrubý

Volebný obvod:  2
Funkčné obdobie:  2018 - 2022
Kandidoval za koalíciu: Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska, SME RODINA - Boris Kollár, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
Funkcia: Komisia výstavby, životného prostredia, verejného poriadku a komunálneho rozvoja - člen

 

201901221425300.peter-huba

JUDr. Ing. Peter Huba PhD.

Volebný obvod:  1
Funkčné obdobie:  2018 - 2022
Kandidoval za koalíciu: Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska, SME RODINA - Boris Kollár, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
Funkcia: zástupca starostu MČ Košice - Západ, Komisia legislatívno právna a sociálna - predseda

 

201901221425300.igor-jutka

MUDr. Igor Jutka MPH

Volebný obvod:  4
Funkčné obdobie:  2018 - 2022
Kandidoval za stranu:  Šport do Košíc a na Východ
Funkcia: Komisia legislatívno právna a sociálna - člen, Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov - člen

 

201901221425300.dominik-karaffa

Mgr.  Dominik Karaffa

Volebný obvod:  3
Funkčné obdobie:  2018 - 2022
Kandidoval za koalíciu: Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska, SME RODINA - Boris Kollár, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
Funkcia: Komisia výstavby, životného prostredia, verejného poriadku a komunálneho rozvoja - predseda

 

201901221425300.patrik-kohut

PhDr. Patrik Kohut

Volebný obvod:  4
Funkčné obdobie:  2018 - 2022
Kandidoval za koalíciu: Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska, SME RODINA - Boris Kollár, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
Funkcia: Komisia finančná - predseda, Komisia kultúry, mládeže a športu - člen, Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov - člen

 

201901221425300.peter-liba

Mgr. Peter Liba

Volebný obvod:  4
Funkčné obdobie:  2018 - 2022
Kandidoval za koalíciu: Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska, SME RODINA - Boris Kollár, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
Funkcia: Komisia kultúry, mládeže a športu - predseda, Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov - člen

 

201901221425300.zdenko-liptak

MVDr. Zdenko Lipták

Volebný obvod:  1
Funkčné obdobie:  2018 - 2022
Kandidoval za stranu:  Občianska konzervatívna strana
Funkcia: Komisia výstavby, životného prostredia, verejného poriadku a komunálneho rozvoja - člen, Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov - člen

 

201901221425300.slavomir-pavelcak

Ing. Slavomír Pavelčák PhD.

Volebný obvod:  2
Funkčné obdobie:  2018 - 2022
Kandidoval za koalíciu: Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska, SME RODINA - Boris Kollár, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
Funkcia: Komisia kultúry, mládeže a športu - člen, Komisia legislatívno právna a sociálna - člen, Komisia výstavby, životného prostredia, verejného poriadku a komunálneho rozvoja - člen

 

201901221425300.ladislav-rovinsky

JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský

Volebný obvod:  1
Funkčné obdobie:  2018 - 2022
Kandidoval ako:  nezavislý kandidát
Funkcia: Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov - predseda, Komisia výstavby, životného prostredia, verejného poriadku a komunálneho rozvoja - člen

 

201901221425300.stefan-rychnavsky

Mgr. Štefan Rychnavský

Volebný obvod:  2
Funkčné obdobie:  2018 - 2022
Kandidoval za koalíciu: Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska, SME RODINA - Boris Kollár, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
Funkcia: Komisia finančná - člen, Komisia legislatívno-právna a sociálna - člen, Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov - člen

 


 

201901221425300.jan-varga

Ing. Ján Varga

Volebný obvod:  3
Funkčné obdobie:  2018 - 2022
Kandidoval za koalíciu: Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska, SME RODINA - Boris Kollár, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
Funkcia: Komisia finančná - člen, Komisia kultúry, mládeže a športu - člen, Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov - člen

 

201901221425300.adrian-weiszer

Ing.  Adrián Weiszer

Volebný obvod:  3
Funkčné obdobie:  2018 - 2022
Kandidoval za koalíciu: Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska, SME RODINA - Boris Kollár, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
Funkcia: Komisia finančná - člen, Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov - člen

 

Nastavenia cookies