PhDr. Pavol Mutafov

PhDr. Pavol MUTAFOV

Vzdelanie
1979 - Filozofická fakulta UPJŠ v Prešove odb. filozofia - história, učiteľský smer
1987 - doktorát PhDr., teória vyučovania

Zamestnania
1979 - 1981 - SOU VSŽ Košice - Šaca
1981 - 1994 - učiteľ na SPŠ Dopravná Košice

Politická orientácia
december 1989 - zakladajúci člen Sociálno-demokratickej strany v Košiciach
r.2004 - člen strany SMER - SD

Verejné pôsobenie
1990 - 1994 - poslanec Mestského zastupiteľstva mesta Košice
1990 - 1994 - poslanec Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Západ
1994 - 1998 - starosta MČ Košice -  Západ a poslanec Mestského zastupiteľstva mesta Košice - člen Mestskej rady mesta Košice
1998 - 2002 - starosta MČ Košice - Západ a člen Mestskej rady mesta Košice
1999 - 2004 - člen Predsedníctva a Rady Združenia miest a obcí Slovenska a predseda Regionálneho združenia mesta Košice
2001 - 2005 - poslanec VUC Košického kraja
2002 - 2006 - starosta MČ Košice - Západ a poslanec Mestského zastupiteľstva mesta Košice - člen Mestskej rady mesta Košice
2005  - poslanec VUC Košického kraja
jún 2006 - predseda Dozornej rady VVS Košice
2006  - 2010 starosta MČ Košice - Západ a poslanec Mestského zastupiteľstva mesta Košice.

Nastavenia cookies