Partnerstvo pre znižovanie dopadov klimatickej zmeny na rozvoj


                                                

                                                                        

Obsah týchto materiálov nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej únie.

Partnerstvo pre znižovanie dopadov klimatickej zmeny na rozvoj
17.6.2014

Partnerstvo pre znižovanie dopadov klimatickej zmeny na rozvoj

Horúčavy v Košiciach spôsobujú každoročne stovky kolapsov a v roku 2012 si vyžiadali aj jeden ľudský život. Preto sa samospráva Mestskej časti Košice – Západ v spolupráci s Karpatským rozvojovým inštitútom zamerala na zmierňovanie dopadov tohto extrémneho prejavu počasia na svojom území, ktorý svojimi analýzami potvrdili aj klimatológovia.


Mestská časť Košice - Západ a Karpatský rozvojový inštitút organizujú konferenciu
11.3.2014

Mestská časť Košice - Západ a Karpatský rozvojový inštitút organizujú konferenciu

Mestská časť Košice – Západ a Karpatský rozvojový inštitút organizujú 26. marca v Košiciach konferenciu, ktorej cieľom je motivovať k systémovým aktivitám zmierňujúcim dopady zmeny klímy v mestskom prostredí.


Začal proces hodnotenia zraniteľnosti MČ Košice – Západ na zvýšenú intenzitu a častosť vĺn horúčav
7.8.2013

Začal proces hodnotenia zraniteľnosti MČ Košice – Západ na zvýšenú intenzitu a častosť vĺn horúčav

Na základe klimatologickej štúdie, vypracovanej pre Mestskú časť Košice – Západ, odštartoval proces hodnotenia zraniteľnosti na vybraný dopad zmeny klímy.


Opis minulých, súčasných a očakávaných efektov a dôsledkov zmeny klímy na mesto Košice a okolie
7.8.2013

Opis minulých, súčasných a očakávaných efektov a dôsledkov zmeny klímy na mesto Košice a okolie

V rámci projektu bola vypracovaná klimatologická štúdia, ktorej autormi sú poprední slovenskí klimatológovia RNDr. Pavel Šťastný, CSc. a Prof. RNDr. Milan Lapin, CSc.


Cezhraničná spolupráca s Miškovcom
1.2.2013

Cezhraničná spolupráca s Miškovcom

Mesto Miškovec a mestská časť Košice - Západ začínajú spolupracovať na zmierňovaní negatívnych dopadov zmeny klímy


Mestská časť Košice - Západ reaguje na klimatické zmeny
14.1.2013

Mestská časť Košice - Západ reaguje na klimatické zmeny

Mestská časť Košice - Západ začína v roku 2013 realizovať projekt v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko - Slovensko 2007 - 2013 spolu s ďalším slovenským a dvoma maďarskými partnermi.