Pamätné tabule

V rámci "Dni Terasy" a 50.výročia začatia výstavby sídliska pripravili Mestská časť Košice - Západ a krajanská organizácia Slovensko-český klub v Slovenskej republike odhalenie pamätnej tabule českému architektovi Bertholdovi Hornungovi, ktorý sa významne zaslúžil o koncepciu moderných Košíc pri príprave a realizácii sídliska známeho akoTerasa. Slávnostné odhalenie tabule na budove Átrium klubu v Zuzkinom parku na Lunik I sa uskutočnilo 15.06.2012. viac

Na mieste bývalého vojenského cvičiska a v lokalite Hliník, terajší Lunik I, rodák z Békešskej Čaby, pilot a konštruktér ANDREJ KVASZ (1883 - 1974) dňa  3. novembra  1913 predviedol na leteckom dni  ukážky svojho lietadla  typu Kvasz - V. 

Starosta mestskej časti Košice - Západ  Rudolf Bauer a predseda košickej pobočky slovenského leteckého zväzu Ladislav Virág za prítomnosti hostí pri 100. výročí tejto udalosti odhalili 30.11.2013 pamätnú tabuľu umiestnenú na budove Átrium klubu v Zuzkinom parku. viac

Nastavenia cookies