Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov

Podľa článku 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, je verejný funkcionár je povinný do 30 dní odo dňa, keď sa ujal výkonu verejnej funkcie, a počas jej výkonu do 30. apríla každého kalendárneho roka podať písomné oznámenie za predchádzajúci kalendárny rok.

Tlačivo „Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov“ v zmysle článku 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

Tlačivo na elektronické vyplnenie je zverejnene na webstránke Národnej rady SR

Tlačivo na ručné vyplnenie vo formáte pdf je uložené v prílohe

Dokumenty


Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov