Odmeny poslancov v roku 2022

Rok 2022

Meno a priezvisko poslanca 11/2022 12/2022
 Ing. Tibor Bačinský 96,90€ 538,33€
 JUDr. Filip Gaál 96,90€ 538,33€
 Mgr. Patrícia Helfenová 96,90€ 538,33€
 JUDr. Ing. Peter Huba PhD.  0€  0€
 MUDr. Igor Jutka MPH 80,75€ 538,33€
 Mgr. Dominik Karaffa 80,75€ 484,50€
 PhDr. Patrik Kohut 80,75€ 538,33€
 Mgr. Peter Liba  80,75€ 538,33€
 Ing. Richard Matiaščik 96,90€ 538,33€
 Ing. Patrik Nohavica 96,90€ 538,33€
 JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský  80,75€ 538,33€
 Ing. Andrej Sitkár 96,90€ 484,50€
 JUDr. Beáta Zemková 96,90€ 484,50€

Rok 2023

Meno a priezvisko poslanca 01 02 03 04 05 06
 Ing. Tibor Bačinský            
 JUDr. Filip Gaál            
 Mgr. Patrícia Helfenová            
 JUDr. Ing. Peter Huba PhD.            
 MUDr. Igor Jutka MPH            
 Mgr. Dominik Karaffa            
 PhDr. Patrik Kohut            
 Mgr. Peter Liba            
 Ing. Richard Matiaščik            
 Ing. Patrik Nohavica            
 JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský            
 Ing. Andrej Sitkár            
 JUDr. Beáta Zemková            
Meno a priezvisko poslanca 07 08 09 10 11 12
 Ing. Tibor Bačinský            
 JUDr. Filip Gaál            
 Mgr. Patrícia Helfenová            
 JUDr. Ing. Peter Huba PhD.            
 MUDr. Igor Jutka MPH            
 Mgr. Dominik Karaffa            
 PhDr. Patrik Kohut            
 Mgr. Peter Liba            
 Ing. Richard Matiaščik            
 Ing. Patrik Nohavica            
 JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský            
 Ing. Andrej Sitkár            
 JUDr. Beáta Zemková            

 

Nastavenia cookies