Ocenenia mestskej časti

Na Terase odmenili výnimočných jednotlivcov i kolektív
22.5.2019

Na Terase odmenili výnimočných jednotlivcov i kolektív

Už tradične v rámci Dní Terasy, počas ktorých sa koná slávnostné zastupiteľstvo mestskej časti Západ, bolo na najväčšom košickom sídlisku ocenených 6 výnimočných osobností a 1 kolektív.


Výzva na predkladanie návrhov na udelenie Ceny Mestskej časti Košice - Západ
8.1.2019

Výzva na predkladanie návrhov na udelenie Ceny Mestskej časti Košice - Západ

Mestská časť Košice - Západ každoročne na slávnostnom zasadnutí miestneho zastupiteľstva udeľuje verejné ocenenia „Cena Mestskej časti Košice - Západ“.


Ceny mestskej časti a starostu mestskej časti si prevzalo šesť jednotlivcov a dva kolektívy
16.5.2018

Ceny mestskej časti a starostu mestskej časti si prevzalo šesť jednotlivcov a dva kolektívy

V utorok 15. mája 2018 boli počas slávnostnej časti zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Západ odovzdané ceny mestskej časti, ako aj ceny starostu mestskej časti.


Ocenenia Mestskej časti Košice - Západ 2018
27.12.2017

Ocenenia Mestskej časti Košice - Západ 2018

Blíži sa termín uzávierky na predloženie návrhov na ocenenie jednotlivca alebo kolektívu Cenou Mestskej časti Košice-Západ a Cenou starostu Mestskej časti Košice-Západ v roku 2018.


Ceny mestskej časti a starostu mestskej časti si prevzalo šesť jednotlivcov a dva kolektívy
18.5.2017

Ceny mestskej časti a starostu mestskej časti si prevzalo šesť jednotlivcov a dva kolektívy

utorok 16. mája 2017 boli počas slávnostného zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Západ odovzdané ceny mestskej časti, ako aj ceny starostu mestskej časti.


Oceňovali sa významní jednotlivci a kolektívy
25.5.2016

Oceňovali sa významní jednotlivci a kolektívy

Počas slávnostného zasadania Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Západ bolo odovzdaných viacero pamätných cien osobnostiam a organizáciám, ktoré sa významne pričinili o zviditeľnenie a rozvoj nielen našej mestskej časti, ale i celého regiónu.


Ocenenia Mestskej časti Košice - Západ 2015
12.6.2015

Ocenenia Mestskej časti Košice - Západ 2015

Šesť výnimočných jednotlivcov a dva kolektívy si na slávnostnom zasadnutí miestneho zastupiteľstva v Átrium klube 26. mája prevzalo ocenenia mestskej časti a starostu mestskej časti za svoje doterajšie mimoriadne zásluhy vo vedeckej, pedagogickej, technickej, umeleckej, športovej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti, ktorými sa pričinili o hospodársky, ekonomický a kultúrny rozvoj Mestskej časti Košice – Západ.


Ocenenia Mestskej časti  Košice - Západ 2014
21.5.2014

Ocenenia Mestskej časti Košice - Západ 2014

V Átrium klube v Zuzkinomm parku na Luniku I bolo 20.05.2013 na slávnostnom zasadnutí miestneho zastupiteľstva odovzdaných osem ocenení metskej časti pre rok 2013.


Ocenenia Mestskej časti  Košice - Západ 2013
27.5.2013

Ocenenia Mestskej časti Košice - Západ 2013

V Átrium klube v Zuzkinomm parku na Luniku I bolo 21.05.2013 na slávnostnom zasadnutí miestneho zastupiteľstva odovzdaných desať ocenení metskej časti pre rok 2013.


Ocenenia Mestskej časti  Košice - Západ 2012
28.5.2012

Ocenenia Mestskej časti Košice - Západ 2012

Šesť jednotlivcov a dva kolektívy si v piatok 25. mája v Spoločenskom pavilóne na slávnostnom zasadnutí miestneho zastupiteľstva prevzali Ceny Mestskej časti Košice - Západ a Ceny starostu Mestskej časti Košice - Západ.