Miestna rada 2014 - 2018

Ing. Andrej SITKÁR - zástupca starostu (SMER-SD)
JUDr. Margita ADAMČÍKOVÁ (SMER-SD)
Ing. Slavomír BANÍK (SMER-SD)
Mgr. Štefan RYCHNAVSKÝ (KDH)

     

ÚLOHY MIESTNEJ RADY


Miestna rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom miestneho zastupiteľstva. Plní aj funkciu poradného orgánu starostu.
Miestna rada zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace, podľa schváleného časového harmonogramu rokovaní, v odôvodnených prípadoch aj v inom termíne. Jej zasadnutie zvoláva a vedie starosta. Zasadnutia miestnej rady sú neverejné.


Rokovací poriadok Miestnej rady 

 
Materiály na zasadnutia Miestnej rady

 

Rok 2018

Dokumenty

Rok 2017

Dokumenty

Rok 2016

Dokumenty

Rok 2015

Dokumenty

Nastavenia cookies