Komisia výstavby, životného prostredia, verejného poriadku a komunálneho rozvoja

Predseda: Bc. Dominik Karaffa

Tajomník: Mgr. Martina Klemová

Poslanci: František Hrubý, Ing. Slavomír Pavelčák PhD., JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský, MVDr. Zdenko Lipták

Členovia komisie z radov odborníkov - obyvateľov mestskej časti: Ing. Radoslav Bača, Ing. Michal Jusko, JUDr. Beata Zemková