Home

Aktuality
Začala sa rekonštrukcia Pražskej ulice
22.7.2022

Začala sa rekonštrukcia Pražskej ulice

Vedenie mestskej časti Košice-Západ žiadalo správcu komunikácie od roku 2019 o komplexnú opravu Pražskej ulice


Veľkoobjemový odpad nepatrí ku kontajnerom!
8.7.2022

Veľkoobjemový odpad nepatrí ku kontajnerom!

Veľkoobjemový a stavebný odpad (napríklad staré matrace, elektronika, vymenená sanita, starý nábytok a pod.) nepatrí na kontajneroviská


Príspevok za ubytovanie odídenca po 30.06.2022
29.6.2022

Príspevok za ubytovanie odídenca po 30.06.2022

Vláda SR schválila dňa 16.06.2022 nové Nariadenie vlády SR č. 218/2022 o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca

Spravodajstvo
Program podujatí projektu Beach Plaza Terasa 2022
14.7.2022

Program podujatí projektu Beach Plaza Terasa 2022

Milí fanúšikovia Letnej Terasy, ponúkame vám kompletný program podujatí Beach Plaza Terasa 2022.Vernisáž výstavy "Spoločne"
27.6.2022

Vernisáž výstavy "Spoločne"

V piatok 24. júna 2022 o 16.00 sa uskutočnila u nás v Átrium klube vernisáž rezbárskej výstavy členov SENIOR DOM o. z. a karikaturistu Ladislava Tverďáka pod názvom SPOLOČNE.

Úradná tabuľa MČ
4.8.2022

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby do orgánov samosprávnych krajov, konaných dňa 29.10.2022, na území mestskej časti Košice-Západ


4.8.2022

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby do orgánov samosprávy obcí, konaných dňa 29.10.2022, na území mestskej časti Košice-Západ


4.8.2022

Námietkové konanie

Volič si v rámci námietkového konania môže v úradných hodinách overiť či je zapísaný v stálom zozname voličov, či údaje o ňom sú úplné a pravdivé a môže požadovať doplnenie údajov alebo vykonanie opráv


4.8.2022

Námietkové konanie

Volič si v rámci námietkového konania môže v úradných hodinách overiť či je zapísaný v stálom zozname voličov, či údaje o ňom sú úplné a pravdivé a môže požadovať doplnenie údajov alebo vykonanie opráv


27.7.2022

Oznámenie o počte obyvateľov

Oznámenie o počte obyvateľov mestskej časti Košice-Západ ku dňu vyhlásenia volieb (voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022)


22.7.2022

Zákaz vstupu do lesov

Okresný úrad Košice a Okresný úrad Košice - okolie vydávajú zákaz vstupu do lesov


19.7.2022

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2022

Starosta mestskej časti Košice-Západ v súlade s § 169 ods. 6 zákona č. 180/2014 Z. z. vymenoval za zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022


18.7.2022

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie

Mestská časť Košice-Západ zverejňuje emailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie.


14.7.2022

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Západ podľa § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 14 ods. 2 písm. d) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov uznesením č. 311-21/06-2022258 zo dňa 21.06.2022 určilo volebné obvody v Mestskej časti Košice-Západ a počet poslancov miestneho zastupiteľstva v nich pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022


13.6.2022

Vyhlásenie voľby do orgánov samosprávnych krajov

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov

Nastavenia cookies