Fakturačné údaje

Názov organizácie: Mestská časť Košice-Západ
Sídlo: Trieda SNP 39, 040 11 Košice
Štatutárny zástupca: Mgr. Marcel Vrchota - starosta mestskej časti
IČO: 00690970
DIČ: 2020928294
IČ DPH: nie je platcom
Banka: VÚB a.s.
Číslo účtu: SK6102000000000015429512


Mestská časť Košice-Západ je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Nastavenia cookies