Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby primátora mesta Košice a kandidátov pre voľby poslancov do Mestského zastupiteľstva v Košiciach.

Mesto Košice v súlade s § 173 ods. 2 a § 178 ods. 2 zákonom č. 180/2014 Z. z. uverejnilo zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby primátora mesta Košice a zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby poslancov do Mestského zastupiteľstva v Košiciach.

Vek kandidátov sa uvádza ku dňu konania volieb. Názvy politických strán sú upravené na základe § 175 ods. 4 a § 180 ods. 4 zákona č. 180/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov v súlade s pokynom Okresného úradu Košice. Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby poslancov do mestského zastupiteľstva obsahuje tiež informáciu o volebných obvodoch a o počte poslancov, ktorý sa má v jednotlivých volebných obvodoch voliť.