Žiadosť o voľbu do prenosnej schránky

Volič môže požiadať o voľbu do prenosnej schránky v referende:

Do 20.01.2023 v úradných hodinách

  • telefonicky na čísle +421557883224,
  • osobne na Miestnom úrade Mestskej časti Košice-Západ, Trieda SNP č.39, III. poschodie, č. dv. 303, pracovisko evidencie obyvateľov.

21.01.2023 telefonicky v príslušnom referendovom okrsku podľa miesta trvalého pobytu

Telefónne kontakty na jednotlivé okrsky budú zverejnené 21.01.2023 na webovej stránke Mestskej časti Košice-Západ na tomto odkaze.

Nastavenia cookies