Zber nepotrebných vianočných stromčekov

Vianočné obdobie máme za sebou, tak kam s už nepotrebnými živými vianočnými stromčekmi?

Už od piatka ich zbierajú pracovníci spoločnosti KOSIT.  Ak bývate v bytovom dome na sídlisku Terasa, stačí stromček dôkladne zbavený vianočných dekorácií odniesť k najbližšiemu kontajnerovisku, odkiaľ ho určení pracovníci spomínanej firmy v pravidelných intervaloch odvážajú.

V prípade rodinných domov treba odzdobené stromčeky odniesť na to určených drevených ohrádok. V mestskej časti Košice-Západ sú rozmiestnené na týchto miestach:

  • Križovatka ulíc Jantárové námestie - Československého odboja
  • Križovatka ulíc Smaragdová - Československého odboja
  • Plzenská 13
  • Križovatka ulíc Piešťanská - Bratislavská
  • Križovatka ulíc Žilinská - Stropkovská
  • Križovatka ulíc Levická - Kremnická
  • Levická 68


Zber sa začal 7. januára a bude prebiehať do konca februára. Stropmčeky budú zhodnotené v mestskej kompostárni v Bernátovciach.