Zákaz vstupu do lesov

Okresný úrad Košice a Okresný úrad Košice - okolie s platnosťou od 23. 07. 2022, 00:00 hod do odvolania vydávajú zákaz vstupu do lesov na území oboch okresov.

Zákaz sa vydáva z dôvodu vysokého rizika vzniku požiarov v dôsledku pretrvávajúceho sucha a vysokých teplôt.

Nastavenia cookies