Začala sa výstavba parkovísk

Po úspešnom ukončení výstavby parkoviska na Triede SNP 77 sa od pondelka 8.10.2018 začala aj výstavba parkovísk v ďalších troch lokalitách našej mestskej časti - ul. Obrody, Humenská a Mikovíniho. Celkovo pribudne v tomto roku 63 nových parkovacích miest. Investorom je Mestská časť Košice - Západ, na základe schváleného rozpočtu na rok 2018 a zhotoviteľom týchto troch parkovísk je na základe výsledkov verejného obstarávania firma REKOM - Košice, s.r.o. Mestská časť Košice - Západ sa ospravedlňuje všetkým dotknutým občanom za dočasné obmedzenia počas výstavby a zdvorilo Vás žiada o trpezlivosť a zhovievavosť. Ukončenie prác je zmluvne stanovené na 60 pracovných dní od prevzatia staveniska, avšak podľa vyjadrenia zástupcov zhotoviteľa sa pri vhodných poveternostných podmienkach určite podarí stanovený termín skrátiť.