Začal proces hodnotenia zraniteľnosti MČ Košice – Západ na zvýšenú intenzitu a častosť vĺn horúčav

 

Na základe klimatologickej štúdie, vypracovanej pre Mestskú časť Košice – Západ, odštartoval proces hodnotenia zraniteľnosti na vybraný dopad zmeny klímy. Jeho cieľom je konkrétne definovať citlivosť obyvateľov a územia Mestskej časti na vlny horúčav prostredníctvom lokalizácie a posúdenia kvality bývania tzv. ohrozených skupín (deti mladšie ako 4 roky, osoby staršie ako 75 rokov, ľudia s kardiovaskulárnymi problémami, respiračnými chorobami, sociálne slabé skupiny obyvateľstva), verejných priestranstiev a dopravnej infraštruktúry. Posudzovať sa bude aj tzv. adaptívna kapacita (schopnosť reagovať na už existujúce vlny horúčav) – napr. prostredníctvom dostupnej rýchlej zdravotníckej pomoci, existenciou verejných pitných bodov, jazierok, lesoparkov a podobne.  Na základe týchto zistení bude Mestská časť Košice – Západ schopná navrhnúť efektívne a účinné riešenia v rámci Adaptačnej stratégie. Predpokladané ukončenie procesu hodnotenia zraniteľnosti je plánované na august 2013.
 
1.5. 2013