XXIX. Slovenský festival poézie – Beniakove Chynorany

Dňa 11.novembra 2022 sa uskutočnil XXVIX. ročník slovenského festivalu poézie Beniakove Chynorany. Košické výberové kolo prinieslo v tento magický dátum 11. 11. 2022 množstvo kvalitných prednesov a skutočný umelecký zážitok. Dvadsiaty deviaty ročník festivalu prezentujúci tvorbu európskych autorov sa opäť uskutočnil v priestoroch Átrium klubu v Košiciach, čo je pre recitátorov i odbornú porotu synonymom ústretového prístupu a organizačnej profesionality. Výborná umelecká úroveň súťaže sa tento rok prezentovala predovšetkým v prvej kategórii recitátorov, ktorá bola najpočetnejšie zastúpená, čo znamenalo, že ponúkla divákom najpestrejšiu paletu umeleckých výkonov a rozmanitosť výpovedí. Vo vyšších kategóriách sa prezentovali už skúsenejší recitátori, vrátane študentov konzervatória, ktorí nesklamali a cez svoje prednesy priniesli viaceré zaujímavé interpretácie. Všeobecne môžeme skonštatovať, že umelecké výkony, adresný rozborový seminár či  pozitívna odozva zo strany recitátorov, pedagógov a verejnosti len potvrdila, že Košice dokážu  realizovať zaujímavé podujatie, v ktorom sa snúbi umenie poézie s neustálou potrebou interpreta profesne rásť.

Poďakovanie patrí organizátorom: Únii žien Slovenska, ZUŠ Bernolákova 26 Košice, Mestskej časti Košice-Západ a, samozrejme, hlavnému organizátorovi: občianskemu združeniu Beniakove Chynorany, ktoré celoslovensky zastrešuje jednotlivé regionálne kolá.

Najlepší recitátori budú pozvaní na celoslovenské kolo Slovenského festivalu poézie do Chynorian – pôsobiska básnika Valentína Beniaka, ktoré sa uskutoční prvý decembrový víkend.

 

Výsledky regionálneho kola:

I. kategória:


1. miesto – Sára Štofanová

2. miesto – Jakub Gazdag

2. miesto – Martina Jiroušková

2. miesto – Christian Brossmann

3. miesto – Dávid Polan

3. miesto – Ema Macková

3. miesto – Eliška Knižková

 
II. kategória:

1. miesto – Bronislava Istvánová

2. miesto – Radka Kožejová

2. miesto – Arian Tahzib

3. miesto -  neudelené

 
III.kategória:

1. miesto – Andrea Klemová

2. miesto – Viera Adamčová

3. miesto – Zuzana Petkáčová

Hodnotila odborná porota v zložení: Mgr. Eva Grohová, PhDr. Denisa Penciaková a Mgr. Július Krajčík – umelecký riaditeľ a jeden zo zakladateľov festivalu.
 

Spracovala: PhDr. Miroslava Lauffová, tajomníčka regionálneho kola festivalu poézie Beniakove Chynorany

Nastavenia cookies