XXII. zasadnutie MZ mestskej časti Košice-Západ 17.05.2022

V súlade s § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a podľa § 7 ods. 3 Rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Západ zvolávam

slávnostné zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Západ,

na deň 17. mája 2022 (utorok) so začiatkom o 15.00 hod.

v Átrium klube, Zuzkin park 4, Košice, Košice s týmto programom:

 

1. Otvorenie
2. Slávnostné odovzdávanie ocenení mestskej časti Košice-Západ a starostu mestskej časti Košice-Západ
3. Záver

 Mgr. Marcel Vrchota