Vymeňme plasty za zeleň!

V utorok dopoludnia spustil starosta mestskej časti Košice-Západ spolu s obchodným riaditeľom spoločnosti Lidl Slovenská republika Mariánom Šimkom projekt, vďaka ktorému sa Terasa môže stať ešte zelenšou, ako doteraz. A navyše sa do kontajnerov, či na trávniky dostane menej plastového odpadu.

Podstatou projektu s názvom „Bude z toho haluz“ je odnášanie použitých plastových fliaš a plechoviek do predajní Lidl na Popradskej alebo Moldavskej ulici. Tam ju vhodíte do automatu na vratné fľaše, kde ich spracujú a odvezú do KOSIT-u na recykláciu. Na obrazovke nad vchodom obidvoch predajní sa bude zobrazovať aktuálny počet odovzdaných obalov.  Za každú odovzdanú fľašu, alebo plechovku dostane mestská časť 10 centov. Výslednú sumu použije na výsadbu stromov a kríkov v parku na Gudernovej a v komunitnej záhrade na Laboreckej ulici.

V bratislavskej mestskej časti Ružinov už necelý rok projekt funguje a podarilo sa vyzbierať 100-tisíc obalov a v tamojšom parku pribudli stovky kríkov. Koľko sa podarí vysadiť na Terase, to záleží od nás. Projekt bude fungovať do konca roka 2021, keď sa spustí povinné zálohovanie PET fliaš na Slovensku.