Východisko pre fontánu i pre žabky

Na tom, aby sa mohla revitalizovať fontána na Luníku 1 sa už v mestskej časti Košice-Západ tvrdo pracuje. Ochrancovia prírody totiž podmienili súhlas so stavebnými prácami na revitalizácii fontány presunutím ropúch, ktoré sa tam usídlili, na vhodné miesto. 

Po stretnutí, ktoré predstavitelia a poslanci mestskej časti absolvovali s ochrancami prírody, architektami projektu rekonštrukcie, ľuďmi zo Správy mestskej zelene a odboru životného prostredia Okresného úradu Košice sa riešenie našlo. V areáli ZŠ Považská plánujú vybudovať jazierko, v ktorom nájdu domov nielen žabky, ale aj ďalšie živočíchy. Bude sa dať využívať aj pri edukačnej činnosti. 
V utorok už na plánovanom mieste prebehli vrty, pri ktorých zisťovali, ako je pôda schopná vsakovať vodu. Keď budú žabky presťahované do novej lokality, bude sa mestská časť Košice-Západ konečne na základe vypracovanej projektovej dokumentácie pustiť do rekonštrukcie fontány, po ktorej Terasania volajú.