VIAC MOŽNOSTÍ NA HRANIE

Deti z Terasy, vrátane tých s hendikepom, majú opäť viac možností na hranie sa vonku pod holým nebom. V pondelok dostali darček – moderné inkluzívne detské ihrisko s prvkami, ktoré vedia využiť aj znevýhodnené deti. Hojdačku a preliezačky pre ne zrealizovala mestská časť Košice-Západ, ktorej starosta Marcel Vrchota spolu so svojím zástupcom Petrom Hubom nové prvky verejnosti na milej slávnosti odovzdal.

Ihrisko v hodnote takmer 11 tisíc eur bolo financované najmä z príspevku Košického samosprávneho kraja s prispením o.z. ArtEst a mestskej časti Košice-Západ. Vhodne dopĺňa fitpark, ktorý pri terajšom ihrisku už stál, a vytvára priestor na športové aj hravé vyžitie mládeže a detí rôzneho veku a schopností na Terase.

Nastavenia cookies