Veľkoobjemový odpad nepatrí ku kontajnerom!

Veľkoobjemový a stavebný odpad (napríklad staré matrace, elektronika, vymenená sanita, starý nábytok a pod.) nepatrí na kontajneroviská. Treba ho podľa aktuálne platných predpisov mesta Košice vyniesť buď na zberný dvor, alebo do veľkokapacitných kontajnerov.
Mestská časť Košice-Západ od začiatku tohto roka s pomocou valníka a pracovníkov menších obecných služieb poskytuje doplnkovú službu a spomínaný odpad, ktorý pracovníci firmy na zvoz a likvidáciu komunálneho odpadu neodvezú, sa snaží z blízkosti kontajnerovísk v rámci udržiavania čistoty likvidovať. Na priložených fotografiách je veľkoobjemový odpad, ktorý našli pri kontajneroviskách za jediný deň.
Problém so spomínaným odpadom sa tým však nevyrieši. Riešením je len jeho odvážanie priamo občanmi na spomínané miesta.
Ak obyvatelia umiestňujú takýto odpad pri kontajnerovisku, môžu byť za to postihovaní podľa platných právnych predpisov.

Zberné dvory v Košiciach: Popradská, Rastislavova 98, Pri bitúnku 11, Magnezitárska 11/A, Napájadlá 17/A, Železiarenská 49;

Umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov v MČ Košice-Západ nájdete na stránke spoločnosti KOSIT a.s.

Nastavenia cookies