VANSOVEJ LOMNIČKA - 55. ročník

V rámci Dní Terasy 2022 mestskej časti Košice-Západ sa v príjemných priestoroch Átrium klubu, Zuzkin park 4 v Košiciach uskutočnilo v sobotu 7. mája 2022 krajské kolo 55. ročníka prehliadky žien v prednese poézie, prózy a vlastnej tvorby - VANSOVEJ LOMNIČKA, ktorej hlavným organizátorom bola Únia žien Slovenska, Krajská organizácia Košice v spolupráci s Mestskou časťou Košice-Západ.

Spríjemnením krajskej prehliadky boli členovia folklórneho súboru Hrabina z Myslavy, ktoré svojimi ľudovými piesňami povzbudili víťazky okresných kôl do krajského kola v prednese poézie, prózy i vlastnej tvorby žien.

Cieľom prehliadky bolo nielen poznávať a pestovať vzťah ku kráse umeleckého slova, ale najmä popularizovať písanie vlastnej tvorby a prezentovať ju. Prehliadku žien v prednese poézie, prózy a vlastnej tvorby otvorila Ing. Božena Géciová, predsedníčka KO Únie žien Slovenska v Košiciach. K prítomným sa prihovoril Mgr. Marcel Vrchota, starosta Mestskej časti Košice-Západ, ktorý vyzdvihol záujem súťažiacich žien o krásu umeleckého slova.

PaedDr. Marta Györiová, predsedníčka Únie židovských žien Ester, pozdravila prítomné a popriala im veľa zdravia i chuti do šírenia záujmu o recitovanie.   

Pani Klára Sádová, zástupkyňa OO ÚŽS Košice IV žien, povzbudila  neprofesionálne recitátorky a popriala im veľa entuziazmu do ich záujmu o umeleckú činnosť. Zároveň predstavila členky poroty, ktoré sledovali umelecký prednes a vlastnú tvorbu prác: Mgr. Mária Šuflitová, PhDr. Helena Gajdošová a Klára Sádová. Do krajskej prehliadky postúpili 4 účastníčky z okresných kôl, z toho poéziu zarecitovali štyri, prózu jedna a s vlastnou tvorbou sa predstavili tri, z nich dve mimo súťaže, jedna víťazka bola neprítomná.   

 

Všetkým účinkujúcim prehliadky boli odovzdané pamätné listy KO ÚŽS v Košiciach a vecné odmeny. Účastníčky si mohli počas prestávok pozrieť výstavku ľudových výšiviek členiek jednotlivých organizácií.

Ing. Božena Géciová sa poďakovala prítomným za účasť a ich láske k hovorenému slovu. Zároveň poďakovala Ing. Veronike Kentošovej z oddelenia kultúry, športu a záujmovej činnosti MÚ MČ Košice-Západ za príjemnú atmosféru v Átrium klube a za výbornú spoluprácu.


Spracovala: Mgr. Mária Šuflitová, v. r.

 

 

Nastavenia cookies