VANSOVEJ LOMNIČKA - 53./54.ročník

V príjemných zrekonštruovaných priestoroch Átrium klubu, Zuzkin park 4 v Košiciach, sa v sobotu 26. júna 2021 uskutočnilo krajské kolo prehliadky žien v prednese poézie, prózy a vlastnej tvorby VANSOVEJ LOMNIČKA, ktorej hlavným organizátorom bola Únia žien Slovenska, Krajská organizácia Košice v spolupráci s Mestskou časťou Košice-Západ.

V úvode podujatia si všetky ženy uctili minútou ticha zosnulú pani Máriu Huštatýovú, predsedníčku KO ÚŽS v Košiciach, zakladateľku okresného kola a krajského kola uvedenej prehliadky.

Hoci nie všetky víťazky okresných kôl sa mohli zúčastniť prehliadky v krajskom kole, predsa účastníčky i diváčky si spríjemnili sobotné dopoludnie započúvaním sa do poézie, prózy a vlastnej tvorby žien. Niektoré ukážky boli doplnené aj ilustráciami, čo obohatilo tvorbu víťaziek krajskej prehliadky.

Cieľom prehliadky bolo nielen poznávať a pestovať vzťah ku kráse umeleckého slova, ale najmä popularizovať písanie vlastnej tvorby a prezentovať ju. I keď to bolo náročné, krajské kolo sa podarilo zrealizovať tak, aby boli dodržané všetky mimoriadne epidemiologické opatrenia.

Prehliadku žien v prednese poézie, prózy a vlastnej tvorby otvorila Ing. Božena Géciová, predsedníčka KO Únie žien Slovenska v Košiciach. K postupujúcim z  okresných kôl sa prihovorila pani Klára Sádová, zástupkyňa OO ÚŽS Košice IV. Popriala im veľa entuziazmu a zároveň predstavila členky poroty, ktoré sledovali umelecký prednes a vlastnú tvorbu prác: Mgr. Máriu Šuflitovú, PhDr. Helenu Gajdošovú a Kláru Sádovú. Do krajskej prehliadky postúpilo 12 účastníčok z okresných kôl, 5 z nich sa pre nemoc nezúčastnilo, z toho poéziu zarecitovali tri, prózu dve a s vlastnou tvorbou sa predstavili štyri  účastníčky.  Jedna z autoriek obohatila  prózu  vlastnými  ilustráciami.  

Všetkým účinkujúcim prehliadky boli odovzdané pamätné listy KO ÚŽS v Košiciach a vecné odmeny. Účastníčky si mohli počas prestávok pozrieť výstavku fotografií k tvorbe Márie Aurerovej- Griešovej, zakladateľke spoločných stretnutí  žien pod názvom  „Večer Márií“.

Nemenej významná bola aj výstavka prác Okresnej organizácie Únie žien Slovenska v Michalovciach vytvorených paličkovaním s rôznou tematikou, ktoré zhotovili členky krúžku Pavučinka Strážske pod vedením Anny Gajdošovej.

Milé prekvapenie súťažiacim i hosťom pripravila Alžbeta Holováčová z OO ÚŽS Košice IV. Táto akčná, samostatná, 90-ročná Jazerčanka pricestovala taxíkom povzbudiť  recitátorky -priateľky a po súťaži každej z prítomných venovala ako darček sladkú odmenu. Ing. Božena Géciová sa poďakovala prítomným za účasť a Ing. Veronike Kentošovej z oddelenia kultúry, športu a záujmovej činnosti MÚ MČ Košice-Západ za príjemnú atmosféru v Átrium klube a za výbornú spoluprácu.


V Košiciach 28. 06. 2021

Spracovala: Mgr. Mária Šuflitová, v. r.

Dokumenty