V Mestskej časti Košice-Západ majú nového prednostu miestneho úradu

Prácu zamestnancov Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Západ organizuje od záveru minulého týždňa nový prednosta. Starosta mestskej časti Marcel Vrchota vymenoval do tejto funkcie Dipl.-Kfm. Ing. Michala Dema, ktorého doménou sú financie.

Od roku 2018 viedol Odbor financií Úradu Košického samosprávneho kraja, predtým pôsobil na Ministerstve financií SR a v automobilovom priemysle. Za sebou má úspešné zvládnutie štúdia ekonómie na univerzitách v Košiciach a v Kolíne nad Rýnom. Vzdelanie si priebežne dopĺňal v rámci štipendijných programov napríklad aj na Georgetownskej univerzite vo Washingtone. Absolvoval viacero odborných stáží v Nemecku, Belgicku a USA, okrem iného aj pri Európskej komisii v Bruseli.

„Veľmi sa teším, že sa mi podarilo získať človeka s takou kvalifikáciou a schopnosťami, akými disponuje nový prednosta nášho úradu. Má dlhoročné skúsenosti zo štátnej správy aj z regionálnej samosprávy. Verím, že bude výraznou posilou nášho tímu a prinesie do našej práce po vyčerpávajúcom pandemickom roku nový impulz, ktorý nám pomôže zvládnuť prípadné negatívne ekonomické dopady koronakrízy,“ vyjadril sa o novom prednostovi starosta Terasy Marcel Vrchota.

„Vážim si dôveru pána starostu. Je to pre mňa nová profesijná výzva. Budem sa usilovať nadviazať na predchádzajúcu prácu, ale aj prinášať nové nápady a postupy,“ skonštatoval po nástupe do funkcie nový prednosta, ktorý sa s organizáciou práce a agendou zoznamuje v nie práve najľahšom období priamo za pochodu.