Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre konanie referenda

V súlade s § 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe Rozhodnutia prezidentky Slovenskej republiky č. 362/2022 Z. z. o vyhlásení referenda, utváram volebné okrsky a určujem volebné miestnosti na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov voličov takto:

1. Základná škola Považská 12

Fatranská, Inovecká, Lesnícka, Medická, Obchodná, Ondavská, Považská 2-18 párne, Strážovská, Súľovská, Tr. SNP 1-21 nepárne


2. Základná škola Považská 12

Inžinierska, Laborecká, Poľovnícka, Považská 1-9 nepárne, Považská 20-36 párne, Považská 40/A, Považská 40/B, Trieda SNP 25-39 nepárne, Blatná, Brečtanová, Fialková, Husárska, Robotnícka, Ružová 89-95 párne, nepárne, Stokrásková, Zvončeková


3. Základná škola Slobody 1

Čapajevova, Ipeľská 4-18 párne, Kysucká, Sokolovská 12-25 párne, nepárne, Tr. SNP 4-26 párne


4. Základná škola Slobody 1

Hronská 6-8 párne, Pokroku, Sokolovská 1-11 párne, nepárne, Výstavby


5. Základná škola Slobody 1

Popradská 5-11 nepárne, Ružínska 1-13 nepárne, Ružínska 2-16 párne, Slobody 1-35 nepárne, Slobody 8-36 párne, Tr. SNP 34-52 párne


6. Základná škola Slobody 1

Brigádnická 1-8 párne, nepárne, Hronská 7-17 nepárne, Ľudová, Obrody, Ružínska 15-19 nepárne, Slobody 2-6 párne, Toryská 1/D


7. Základná škola Kežmarská 30

Gudernova 6-28 párne, Kežmarská 36-46 párne, Markušova 1-15 nepárne, Nešporova 2-30 párne, Tr. SNP 54-72 párne


8. Základná škola Kežmarská 30

Gudernova 1-4 párne, nepárne, Kežmarská 1-11 nepárne, Kežmarská 2-34 párne, Šafárikova tr. 1-21 nepárne, Tr. SNP 74-84 párne, Uherova


9. Základná škola Bernolákova 16

Idanská 1-23 nepárne, Muškátová 20-50 párne, Ružová 27-43 nepárne, Ružová 45-50 párne, nepárne, Toryská 10-16 párne


10. Základná škola Bernolákova 16

Bernolákova 1-15 nepárne, Matuškova 2, Muškátová 2-18 párne, Orgovánová, Pražská 1-16 párne, nepárne, Toryská 4-6 párne, Tr. SNP 47-55 nepárne, Toryská 8/A


11. Základná škola Bernolákova 16

Bernolákova 17-35 nepárne, Bernolákova 2-26 párne, Idanská 2-6 párne, Idanská 25-41 nepárne, Matuškova 4-22 párne, Moldavská 1-13 nepárne, Tri hôrky


12. Základná škola Bernolákova 16

Jazmínová, Moldavská 15-37 nepárne, Narcisová, Tr. SNP 57- 85 nepárne


13. Základná škola Trebišovská 10

Bardejovská, Breznianska, Fiľakovská, Humenská 22-24 párne, Humenská 43-51 nepárne, Levická, Michalovská 1-43 nepárne, Novobanská, Prievidzská, Púchovská, Topoľčianska, Trebišovská, Tvrdošínska, Tr. SNP 86-104 párne, Žarnovická

 
14. Základná škola Trebišovská 10

Humenská 6-20 párne, Humenská 1-41 nepárne, Rožňavská, Šafárikova tr. 4-10 párne


15. Súkromná základná škola Petzvalova 4

Hellova, Jedlíkova, Mikovíniho, Petzvalova, Stodolova


16. Základná škola Kežmarská 30

Bratislavská, Brnenská, Československého odboja, Čičky-majer, Diamantová, Hodonínska, Jantárové námestie, Jihlavská, Karlovarská, Kremnická, Lučenecká, Martinská, Opálová, Piešťanská, Plzenská, Popradská 2-90 párne, Rubínová, Sliačska, Smaragdová, Stropkovská, Štiavnická, Topásová, Trnavská, Žilinská, Chatová lokalitaPozn.: Voliči s trvalým pobytom Košice-Západ /bez konkrétnej adresy/, sú zapísaní vo volebnom okrsku č. 2.


Mgr. Marcel Vrchota
starosta

Nastavenia cookies