Určenie volebných okrskov a volebných miestností pre voľby prezidenta Slovenskej republiky

Určenie volebných okrskov a volebných miestností pre voľby prezidenta Slovenskej republiky, konaných dňa 16.3.2019, na území mestskej časti Košice-Západ.

V súlade s § 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe Rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 8/2019 Z.z. o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky, určujem volebné okrsky a volebné miestnosti na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov voličov takto:


1. Základná škola, Považská 12

Fatranská
Medická
Obchodná
Ondavská
Považská 2-16 párne
Strážovská
Súľovská
Trieda SNP 1 

2. Základná škola, Považská 12

Laborecká
Lesnícka 11-35 nepárne
Poľovnícka 4-10 párne
Považská 18

3. Základná škola, Považská 12

Inžinierska
Považská 1-9 nepárne
Považská 20-36 párne
Považská 40/A
Považská 40/B
Blatná
Brečtanová
Fialková
Husárska
Robotnícka
Ružová 89-91 nepárne
Stokrásková
Zvončeková
 
4. Základná škola, Považská 12
 
Lesnícka 1-9 nepárne
Trieda SNP 3-39 nepárne

5. Základná škola, Slobody 1

Čapajevova 1-17 nepárne
Ipeľská 10
Ipeľská 14-18 párne
Kysucká 2-22 párne
Trieda SNP 4-26 párne 

6. Základná škola, Slobody 1

Hronská 6-8 párne
Pokroku
Výstavby

7. Základná škola, Slobody 1

Čapajevova 2-16 párne
Ipeľská 4-6 párne
Sokolovská
 
8. Základná škola, Slobody 1

Ružínska 1-13 nepárne
Ružínska 2-16 párne
Slobody 26-36 párne
Trieda SNP 34-52 párne

9. Základná škola, Slobody 1

Popradská 5-11 nepárne
Slobody 1-35 nepárne
Slobody 8-24 párne

10. Základná škola, Slobody 1

Brigádnická 1-3 nepárne
Obrody
Ružínska 15-19 nepárne

11. Základná škola, Slobody 1

Brigádnická 6-8 párne
Hronská 7-17 nepárne
Ľudová
Slobody 2-6 párne
 
12. Základná škola, Kežmarská 30

Gudernova 6-28 párne
Kežmarská 36-46 párne
Markušova 1-15 nepárne

13. Základná škola, Kežmarská 30

Gudernova 1-4  párne, nepárne
Šafárikova tr.1-21 nepárne
Trieda SNP 74-84 párne

14. Základná škola, Kežmarská 30

Nešporova 2-30 párne
Trieda SNP 54-72 párne

15. Základná škola, Kežmarská 30

Kežmarská 1-11 nepárne
Kežmarská 2-34 párne
Uherova 

16. Základná škola, Bernolákova 16

Idanská 1-23 nepárne
Ružová 27-43 nepárne

17. Základná škola, Bernolákova 16

Muškátová 2-18 párne 
Orgovánová
Toryská 4-6 párne
Toryská 8/A
Trieda SNP 47-53 nepárne 

18. Základná škola, Bernolákova 16

Muškátová 20-50 párne
Ružová 45-50 párne, nepárne
Toryská 10-16 párne

19. Základná škola, Bernolákova 16

Bernolákova 1-15 nepárne
Matuškova 2
Pražská 2-4 párne
Pražská 8-16 párne
Pražská 1-9 nepárne
Trieda SNP 55

20. Základná škola, Bernolákova 18

Bernolákova 17-35 nepárne
Idanská 25-41 nepárne
Matuškova 4-22 párne

21. Základná škola, Bernolákova 18

Moldavská 15-19 nepárne
Moldavská 25-37 nepárne
Trieda SNP 63-85 nepárne
 
22. Základná škola, Bernolákova 18

Jazmínová 
Narcisová 
Trieda SNP 57-61 nepárne
Trieda SNP 61/A
Trieda SNP 61/B

23. Základná škola, Bernolákova 18

Bernolákova 2-26 párne
Idanská 2-6 párne
Moldavská 1-13 nepárne 
Tri hôrky   

24. Základná škola, Trebišovská 10

Bardejovská
Humenská 22-24 párne
Humenská 43-51 nepárne
Michalovská 1-9 nepárne
Moldavská 41-51 nepárne
Trieda SNP 86-104 párne
Breznianska
Púchovská 
Topoľčianska
Tvrdošínska

25. Základná škola, Trebišovská 10
 
Michalovská 11-43 nepárne
Trebišovská
Fiľakovská
Levická
Novobanská
Prievidzská
Žarnovická

26. Základná škola, Trebišovská 10

Humenská 17-41 nepárne
Rožňavská
 
27. Základná škola, Trebišovská 10

Humenská 1-15 nepárne
Humenská 6-20 párne
Šafárikova tr. 4-10 párne

28. Petzvalova 4 (bývalá budova ZŠ)

Jedlíkova
Mikovíniho 10-48 párne
Mikovíniho 37-59 nepárne
Petzvalova 33-61 nepárne   

29. Petzvalova 4 (bývalá budova ZŠ)

Hellova
Mikovíniho 1-35 nepárne
Mikovíniho 2-8 párne
Petzvalova 1-31 nepárne
Petzvalova 2-4 párne
Stodolova

30. Základná škola, Kežmarská 28

Brnenská
Čsl.odboja
Čičky-majer
Diamantová
Hodonínska
Jantárové nám.
Opálová
Popradská 2-90 párne
Rubínová
Smaragdová
Topásová
Chatová lokalita

31. Základná škola, Kežmarská 28
 
Bratislavská
Jihlavská
Karlovarská
Kremnická
Lučenecká
Martinská
Piešťanská
Plzenská
Sliačska
Stropkovská
Štiavnická
Trnavská
Žilinská

Pozn.: Voliči s trvalým pobytom Košice-Západ sú zapísaní vo volebnom okrsku č. 4.                   

V Košiciach, 24.1.2019

Mgr. Marcel Vrchota
starosta

Nastavenia cookies