Určenie miest na vylepovanie volebných plagátov

Mestská časť Košice - Západ, na základe oznámenia o počte kandidátov pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019, im určuje pre umiestnenie volebných plagátov maximálny rozmer plochy vo veľkosti 31cm x 42cm/miesto (maximálny formát veľkosti papiera A3).

Zoznam miest na vylepenie plagátov:

  • Luník I    Zuzkin park 4, Košice (vedľa budovy Átrium klub)
  • Luník II  Hronská ulica 2, Košice (vedľa budovy bývalého kina Družba)
  • Luník III  Brigádnická ulica 2/A, Košice (vedľa budovy obchodného centra)
  • Luník IV  Gudernova ulica 3, Košice (vedľa budovy obchodného centra)
  • Luník V  Muškátová ulica 9, Košice (vedľa budovy obchodného centra
  • Luník VI  Moldavská ulica 37, Košice (vedľa budovy obchodného centra)
  • Luník VII  Trieda SNP 88, Košice (vedľa budovy Slovenskej sporiteľne, a. s.)
  • Luník VIII  Hellova 2, Košice (vedľa budovy Mestskej časti Košice - Západ)
  • IBV Bratislavská ulica 46, Košice (vedľa budovy obchodného centra)

Lokalizácia jednotlivých miest je stanovená podľa najbližšieho objektu s prideleným orientačným číslom.

Volebné plagáty žiadame umiestňovať spôsobom nepoškodzujúcim ostatných kandidátov.

Podmienky umiestňovania volebných plagátov sú upravené vo VZN o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území Mestskej časti Košice - Západ.

Nastavenia cookies