Upracme si Terasu!

Dobrá nálada, chutný guláš a príjemný pocit z dobre vykonanej práce. Tak by mohla vyzerať sobota 26. júna tohto roku pre všetkých, ktorí sa rozhodnú zúčastniť akcie s názvom Deň čistej Terasy.

Organizuje ju mestská časť Košice-Západ, ale zúčastniť sa jej môže ktokoľvek. Stačí sa prihlásiť na telefónnom čísle +421908799307 a dozviete sa potrebné informácie. Všetky nevyhnutné pomôcky a po skončení práce aj guláš budú pripravené.

Čím môžete prispieť k lepšiemu vzhľadu svojho okolia? Samozrejme, že najviac vyzbieraním odpadkov, ale svoj význam má aj maľovanie oplotení, či hracích prvkov na detských ihriskách. Každá pracovitá ruka je vítaná!

Nastavenia cookies