Tablety pre klientov zariadenia opatrovateľskej služby

Priestory v budove Mestskej časti Košice-Západ na Laboreckej ulici, ktoré sú určené pre naše Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) sa v súčasnosti ešte prerábajú. Už teraz však myslíme na to, aby klienti, ktorí sa doň na budúci mesiac vrátia, mali v každom ohľade lepšie podmienky, ako pred prestavbou.

Vieme, že pre starkých odkázaných na opatrovanie, je veľmi dôležité udržanie sociálneho kontaktu s príbuznými. Tomu má pomôcť okrem podstatne kvalitnejšieho internetového pripojenia ako pred prestavbou, ktoré sa nám podarilo získať, aj ďalšia novinka pre klientov. Hneď od svojho návratu budú môcť používať na to, aby svojich blízkych nielen počuli, ale aj videli v dobe, keď nebude možná osobná návšteva, dva nové tablety s príslušenstvom. Mestská časť Košice-Západ ich mohla kúpiť vďaka podpore Nadácie SPP.

Klientom, ktorí nemajú pri používaní komunikačnej techniky dostatočné zručnosti, veľmi radi poradia a pomôžu spojiť sa aspoň prostredníctvom videohovorov s blízkymi ľuďmi ich opatrovateľky.