Súťažte s Terasou

Terasa má 60 rokov a to je čas na bilancovanie i na vyjadrenie vzťahu k jednému z najstarších, ale aj najprívetivejších košických sídlisk. Mestská časť Košice-Západ preto vyhlasuje súťaže, pri ktorých môžete svoju hrdosť na Terasu prejaviť.

Prvou z nich je výtvarná súťaž pre žiakov základných a materských škôl. Témou je 60. výročie Terasy, ale fantázii sa medze nekladú. Autor môže zobraziť napríklad najkrajšie miesto na Terase, najsilnejší zážitok spojený s Terasou, alebo miesto či budovu, ktorá sídlisko symbolizuje alebo charakterizuje. Jedinou podmienkou je, že musí ísť o dvojrozmerné dielo, teda kresbu, maľbu alebo grafiku.

Diela je potrebné zaslať do 30. apríla 2022 buď v digitálnej forme na mailovú adresu atrium@kosicezapad.sk alebo osobne či poštou na adrese Átrium klub, Zuzkin park 4, 040 11 Košice.

Bez rozdielu veku môžu súťažiť autori fotografií, ktorá je rozdelená na dve kategórie. Prvou je  historická fotografia Terasy spred roka 1989, druhou fotografia zo súčasnej Terasy. Ani tu sa fantázii medze nekladú a jedinou podmienkou je, že na súťažnej snímke musí byť zobrazená Terasa (miesto, budova, udalosť).

Aj v tomto prípade platí, že súťažné fotografie (v digitálnej alebo papierovej forme) treba zaslať alebo doniesť na už spomínané adresy.

Vyhodnotenie súťaží a ocenenie víťazov bude vyhlásené počas Dní Terasy začiatkom mája tohto roka.

Nastavenia cookies