Šaliansky Maťko opäť odkryl kus histórie

Prednes slovenských povestí, Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského, má bohatú tradíciu. Už od roku 1991 oslovuje malých i veľkých, ktorí prostredníctvom povestí spoznávajú život našich predkov. Vďaka povestiam sa dozvedajú, čo našich predkov tešilo, čo zarmucovalo, že často mali zmysel pre humor, ale aj pre spravodlivosť a čestnosť. Podobne ako v ľudovej rozprávke aj v povestiach dobro býva odmenené a zlo potrestané.

O tom je Šaliansky Maťko, aby sme prostredníctvom povestí poznávali históriu a bohatstvo našej krajiny a vyzdvihli bohatstvo a krásu našej rodnej  reči – rodnej  slovenčiny.

Presne v tomto duchu sa niesol aj 28. ročník Šalianskeho Maťka J. C. Hronského 2023. V stredu 1. februára sa zišli účastníci základných škôl okresu Košice-okolie na okresnom kolo tejto súťaže v priestoroch Átrium klubu v Zuzkinom parku v Košiciach. Súťaž slávnostne otvorila, za organizátora súťaže ZŠ Malú Idu z poverenia RÚŠS v Košiciach, riaditeľka školy Mgr. Alžbeta Ličková. Poďakovala Mestskej časti Košice-Západ za opätovnú možnosť uskutočniť súťaž v ich priestoroch kultúrno-spoločenského centra Átrium klub. Privítala tiež vzácneho hosťa – zástupcu starostu MČ Košice-Západ JUDr. Ing. Petra Hubu, PhD. –, ktorý sa prihovoril súťažiacim, ako aj pedagógom a rodičom, ktorí vedú deti k tejto krásnej, zmysluplnej aktivite. Jeho slová smerovali k podpore takýchto činností a poďakovaniu všetkým, ktorí sú aktívnymi šíriteľmi kultúry a cez umelecké slovo podporovatelia tradícií a rodnej reči.

44 súťažiacich z devätnástich škôl v okrese súťažilo v troch kategóriách o postup do krajského kola, ktoré sa uskutoční 17. februára 2023 v Košiciach. O víťazovi v každej kategórii rozhodovala odborná porota zložená zo skúsených pedagógov. Nebolo ľahké vybrať jedného z nich, ktorý bude reprezentovať okres v krajskom kole, nakoľko prednesy boli vyrovnané. Každý z mladých recitátorov vložil do svojho prejavu kus svojho umenia a srdca. O víťazovi rozhodovali drobné detaily. Na ktorých menách sa porota jednoznačne zhodla, nájdete v prílohe Výsledková listina. Poďakovanie patrí teda všetkým recitátorom, ktorí si našli čas, chuť a nabrali odvahu predniesť, resp. predviesť to najlepšie, čo v nich je, ale i pedagógom a rodičom, ktorí žiakov na súťaž dôsledne pripravovali. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k zdarnému priebehu súťaže, a už teraz sa tešíme na ďalší ročník Šalianskeho Maťka.

Mgr. Alžbeta Ličková

ZŠ Malá Ida

Nastavenia cookies