Príspevok za ubytovanie odídenca po 30.06.2022

Vláda SR schválila dňa 16.06.2022 nové Nariadenie vlády SR č. 218/2022 o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca, ktoré ustanovuje:

  • novú výšku príspevku za ubytovanie odídenca;
  • nový termín uplatnenia si príspevku za ubytovanie odídenca.

Výška príspevku
Oprávneným fyzickým a právnickým osobám sa bude poskytovať príspevok za ubytovanie odídenca v nasledovnej výške:

  1. Za ubytovanie poskytnuté v nehnuteľnosti slúžiacej na bývanie:
  • 8 € za noc, ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek 15 rokov,
  • 4 € za noc, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov.
  1. Za ubytovanie poskytnuté v nebytových budovách slúžiacich na krátkodobé ubytovanie, ktoré môžu poskytovať právnické osoby, ak nepodnikajú v oblasti ubytovacích služieb:
  • 12 € za noc, ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek 15 rokov,;
  • 6 € za noc, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov.

Maximálna výška príspevku, ktorú je možné oprávnenej osobe vyplatiť za poskytovanie ubytovania v nehnuteľnosti slúžiacej na bývanie sa podľa počtu obytných miestností príslušnej nehnuteľnosti mení nasledovne:

 1 obytná miestnosť 570 € (doteraz 500 €)
 2 obytné miestnosti 860 € (doteraz 750 €)
 3 obytné miestnosti 1 140 € (doteraz 1 000 €)
 4 a viac miestností 1 430 € (doteraz 1 200 €)

 

Zvýšenú výšku príspevku si ubytovatelia budú môcť uplatňovať za celý mesiac jún 2022.

Oprávnené osoby, ktoré majú s odídencami podpísanú zmluvu do 30.06.2022, sú povinné podpísať dodatok k nej, resp. uzavrieť novú zmluvu, a to konca júna 2022, a predložiť ju mestskej časti do 08.07.2022, súčasne s výkazom o počte nocí, počas ktorých poskytli ubytovanie. Zmluvy uzatvorené na dobu dlhšiu ako do konca júna 2022 zostávajú v platnosti.

Vzor zmluvy o poskytovaní ubytovania zostáva nezmenený. Dňa 23.06.2022 bol na stránke Ministerstva vnútra SR aktualizovaný "Výkaz oprávnenej osoby o výške príspevku za ubytovanie odídenca!“, a to pre fyzickú ako aj právnickú osobu.

Termín na uplatnenie príspevku za bývanie
Oprávnené osoby si budú môcť uplatňovať príspevok za ubytovanie poskytnuté odídencovi najdlhšie do 30.09.2022.

Nastavenia cookies